افتراق تباین تضاد تفارق تفاوت تمایز توفیر فرق مغایرت تشت دعوا ضدیت کشمکش مخالفت
اخلال اغتشاش بی‌نظمی هرج‌ومرج آشفتگی پریشانی پریشی نابسامانیاخلال اغتشاش بی‌نظمی هرج‌ومرج
خفقان خفگی سرکوب خفقان خفگی سرکوب
آغا بی‌خایه خصی خواجه مقطوع‌النفس مقطوع‌النسل آغا بی‌خایه خصی خواجه مقطوع‌النفس مقطوع‌النسل
انتخاب برگزینی گزینش آزادگی آزادی تفویض اجازه تصرف غلبه انتخاب برگزینی گزینش
برعکس : اجبار
دریافت ستاندن قبض گرفتن دریافت ستاندن قبض گرفتن
تبعید دفع طرد انفصال پاک‌سازی خلع عزل منفصل تبعید دفع طرد
برعکس : ادخال
آن‌جهانی آن‌جهانی
برعکس : دنیوی
آخرت رستاخیز عقبا عقبی قیامت بعدی پسین دومین دیگر اولی آخرت رستاخیز عقبا
برعکس : دنیا
سبز آبی کبود نیلگونسبز
آگهی اخطاریه هشدار ابلاغ یادآوریآگهی اخطاریه هشدار
اخطار اخطارنامه اخطار اخطارنامه
اختفا استتار پرده‌پوشی پنهان‌سازی پوشاندن پوشاندن پوشیدن نهفتن اختفا استتار پرده‌پوشی پنهان‌سازی پوشاندن پوشاندن پوشیدن
آتش بارقه جرقه شراره شرار شرر آتش بارقه جرقه شراره شرار شرر
ارادت خلوص سالوس ظاهرنمایی ارادت خلوص سالوس ظاهرنمایی
برعکس : ریا
احفاد اعقاب اولاد بازماندگان احفاد اعقاب اولاد بازماندگان
برعکس : اسلاف
خصلت خلق خوی داب عادت منش خصلت خلق خوی داب عادت منش
اختلال بی‌نظمی تخریب خرابکاری کارشکنی اختلال بی‌نظمی تخریب خرابکاری کارشکنی
کارشکن مخل تروریست خرابکار آشوبگر انقلابی شورشی فتنه‌جو مخرب کارشکن مخل
آژنگ بدخویی ترشرویی عبس آژنگ بدخویی ترشرویی عبس