یکتا یگانه واحد یکیکتا یگانه
ایجاد پیدایش تاسیس خلق ساخت ساختن ایجاد پیدایش تاسیس خلق ساخت ساختن
دستیابی کسب پناه‌دهی تصرف دستیابی کسب
عاطفه حس درک دریافتنعاطفه
پراحساس پرهیجان حساس رقیق‌القلب سریع‌التاثر عاطفی هیجانزده پراحساس پرهیجان حساس رقیق‌القلب سریع‌التاثر عاطفی هیجانزده
انعام بخشش خوبی دهش عطا محاسن مرحمت منت نواخت نوال نوع‌پروری نوع‌دوستی نیکخواهی نیکوکاری نیکویی
آفرین اینت زه مرحبا آفرین اینت زه مرحبا
رمه گله خدام خدمتگزاران نوکرانرمه گله
آمار آمارگیری تعدید حساب سرشماری آمار آمارگیری تعدید حساب سرشماری
آمار سرشماری شمار آمار سرشماری شمار
جلب دعوت طلبیدن فراخوانی جلب دعوت طلبیدن فراخوانی
جلب دعوت فراخوان جلب دعوت فراخوان
اخلاف اولاد اولادزادگان نبیرگان نوادگان اخلاف اولاد اولادزادگان نبیرگان نوادگان
اوهام خواب رویا شوریده‌خواب‌ها بردباران شکیبایان صابران صابریناوهام خواب رویا شوریده‌خواب‌ها
سرخ قرمز لاله‌فام لاله‌گون لاله‌گون سرخ‌فام سرخ قرمز لاله‌فام لاله‌گون لاله‌گون سرخ‌فام
ابله الاغ بی‌شعور بیهوش خر دنگل دیوانه‌وش رعنا زودباور ساده‌لوح کم‌خرد کم‌عقل کم‌عقل کندفهم کودن
ابلهانه بی‌خردانه سفاهت‌آمیز سفیهانه عالمانه ابلهانه بی‌خردانه سفاهت‌آمیز سفیهانه عالمانه
برعکس : عاقلانه
ابلهی بلاهت بله جهالت حماقت سفاهت ابلهی بلاهت بله جهالت حماقت سفاهت
برعکس : دانایی
حال اعمال حالات اوضاع سرگذشتحال
دوبین کاچ کاج کاژ کج‌بین کژبین لوچ دوبین کاچ کاج کاژ کج‌بین کژبین لوچ