یقه
جیب گریبان یخه جیب گریبان یخه جیب

یقه (کلمه ترکی) (فارسی سره: گریبان؛ فارسی افغانستان: یَخَن) پوششی است در بالای پیراهن یا بلوز و در بخش پایینی گردن که به پوشاک فرم و قیافه می‌دهد؛ یقه‌ها گونه‌های گوناگونی را دارند و با توجه به مدل پوشاک و کاربرد آن، یقه‌ها نیز تغییر می‌کنند.

برخلاف ظاهر ساده ی یقه بیش از ۱۷ نوع یقه وجود دارد و یکی از بخش های مهم لباس به حساب می آید.هچنین یقه ها را میتوان در سه دسته ی بزرگ دسته بندی کرد.

انواع یقه

  • یقه اسکی
  • یقه هفت
  • یقه گرد

جستارهای وابسته

پیراهن

پانویس

منابع انواع یقه