ابتهاج
خوشحالی خوشی سرور شادمانی شادی فرح مسرت خوشحالی خوشحالی خوشی سرور شادمانی شادی فرح مسرت
  • هوشنگ ابتهاج، شاعر و موسیقی‌پژوه ایرانی
  • غلامحسین ابتهاج نماینده لاهیجان و لنگرود در دوره ۱۶ و نماینده بندر انزلی در دوره ۱۹ مجلس شورای ملی
  • ابوالحسن ابتهاج پایه‌گذار اصلی برنامه‌ریزی توسعه در ایران
  • برادران ابتهاج سه برادر بودند که در سالهای دهه سی و چهل خورشیدی بخشی از مناصب مهم را در اختیار داشتند
  • خانه دکتر ابتهاج، مربوط به دوره پهلوی اول
  • خانه ابتهاج (ارغوان)، مربوط به اوایل دوره پهلوی دوم
  • احمدعلی ابتهاج، صاحب کارخانه سیمان شمال و عموی هوشنگ ابتهاج