ابتکار
ابداع اختراع بدعت نوآوری ذوق قریحه پگاه‌خیزی ابداع سحرخیزی ابداع اختراع بدعت نوآوری

ابتکار می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • نوآوری‌
  • معصومه ابتکار، سیاست‌مدار ایرانی و رئیس سازمان محیط زیست
  • تقی ابتکار، سیاستمدار ایرانی بود
  • روزنامه ابتکار از روزنامه‌های طیف اصلاح‌طلب ایران
  • ابتکار دفاع استراتژیک، از طرح‌های دفاعی ایالات متحده آمریکا