ابتر
بلاعقب بلاعقبه بی‌اولاد مقطوع‌النسل ناتمام ناقص دم‌بریده بلاعقب بلاعقب بلاعقبه بی‌اولاد مقطوع‌النسل

ابتر نام مکان‌های زیر است.

  • ابتر (شهرستان ایرانشهر) نام شهری است در استان سیستان و بلوچستان ایران.
  • ابتر (شهرستان ایرانشهر) نام روستایی است در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان.
  • ابتر (جنسی)، به مردانی گفته می‌شود که به دلیل عقیم‌شدن جنسی، توانایی تولید مثل ندارند.